NATUURLEXICON


Snuitbijvlieg

Eristalis jugorum


De Snuitbijvlieg Eristalis jugorum is een zweefvlieg met een lengte van 11 tot 15 mm. Het borststuk heeft een lange, rode beharing. Rugplaatje 2 heeft glimmende vlekken en een naar beneden verlengde mondrand.

Het is een zeer zeldzame soort die van eind mei tot half september vliegt in eiken-haagbeukenbossen en verruigde kalkgraslanden.

Deze vlieg bezoekt graag de schermbloemen van de Grote Berenklauw Heracleum sphondylium.   

Home