NATUURLEXICON


Snuitvlinder

Pterostoma palpina


De Snuitvlinder Pterostoma palpina behoort tot de tandvlinders. Hij heeft een vleugelspanning tot 55 mm en vliegt van april tot augustus. Bij deze soort zijn de palpen verlengd en behaard en steken ze een stuk voor de kop uit. De voorvleugels zijn geelbruin gekleurd.

Deze algemene nachtactieve soort is te vinden in allerlei niet al te droge beboste of struikrijke biotopen. De vlinder lijkt in rust op een takje. De rups is bovenaan blauwgrijs gekleurd met zwarte vlekken en gele zijstrepen.

De waardplanten van de rupsen zijn Ratelpopulier Populus tremula, Boswilg Salix caprea en Katwilg Salix viminalis.  

Home