NATUURLEXICON


Snuitwaterzweefvlieg

Anasimyia lineata


De Snuitwaterzweefvlieg Anasimyia lineata is een vrij kleine waterzweefvlieg, te herkennen aan de lange, spitse snuit. Het mannetje heeft vrij grote gele vlekken op de rug (rugplaatjes 2 en 3). Het mannetje heeft geelgrijze boogjes op het achterlijf. Deze vlieg meet 8 à 9 mm.

Deze algemene soort vliegt bij uiteenlopende stilstaande en langzaam stromende, soms voedselrijke watertypen. De soort heeft een voorkeur voor open, venige gebieden en bezoekt diverse soorten bloemen, zoals Boterbloem-soorten Ranunculus species, Gele Plomp Nuphar lutea en Waterdrieblad Menyanthes trifoliata.

Mannetjes vliegen langzaam door de vegetatie, vaak boven het water. De larven leven in rottende plantenresten, onder meer van Grote Lisdodde Typha latifolia langs oevers vlak onder het wateroppervlak. De vliegperiode valt van half april tot begin september.  

Home