NATUURLEXICON


Soldaatje

Orchis militaris


Het Soldaatje Orchis militaris is een zeldzame orchidee die groeit op zonnige plaatsen in graslanden, op grazige hellingen, in loofbossen en in struwelen op een kalkhoudende niet zo voedselarme bodem.

De plant bloeit in mei en juni met paars-roze bloemen die in trossen staan. De bladeren zijn lancetvormig. De wortel is een knol.

Home