NATUURLEXICON


Spaanse Ruiter

Cirsium dissectum


De Spaanse Ruiter Cirsium dissectum is een plant van blauwgraslanden met een voedselarme zwak zure bodem. In de winter overstromen deze gebieden. De soort komt ook voor aan moerasranden en in natte duinvalleien. De Spaanse Ruiter bloeit in juni en juli met roze bloemhoofdjes. Elke plant van deze plant bloeit slechts met één bloem.  

Na de bloei gaan de bloemen hangen.

De bladeren zijn lancetvormig. Deze plant bezit een wortelstok. Deze distelsoort heeft bijna geen stekels. De soort is vrijwel alleen nog te vinden in zorgvuldig beheerde en vaak afgesloten natuurreservaten.

Home