NATUURLEXICON


Sparrensnuittor

Polydrusus mollis


De Sparrensnuittor Polydrusus mollis, ook Glanzige Snuittor genoemd, is een roodbruine of soms groengrijze snuittor met een lengte tot 9 mm.

De soort komt in het voorjaar voor op jonge twijgen van loofbomen, zoals Eik-soorten Quercus species, Beuk Fagus sylvatica en Populier-soorten Populus species.

Met de kaken aan het einde van hun krachtige snuit boort de kever bladknoppen aan om zich met het bladweefsel te voeden. In tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden, is hij slechts sporadisch op jonge sparren te vinden.

De soort plant zich vooral parthenogenetisch voort, dit wil zeggen dat de vrouwtjes dochters voortbrengen zonder dat er een mannetje aan te pas komt.

De soort is zeldzaam in Vlaanderen.   

Home