NATUURLEXICON


Sparrenstekelzwam

Sarcodon imbricatus


De Sparrenstekelzwam Sarcodon imbricatus is een mycorrhizavormer bij dennen. Hij komt voor in naaldbossen op voedselarm stuifzand, ook in jonge opstanden.  

Vermesting en bosontwikkeling vormen bedreigingen voor deze soort.


Home