NATUURLEXICON


Sparrenstinktaailing

Gymnopus perforans


De Sparrenstinktaailing Gymnopus perforans is een saprotrofe soort die voorkomt op dood naaldhout.

Hij komt voor in naaldbossen op een matig vochtig tot droge, kalkarme en voedselarme bodem.


Home