NATUURLEXICON


Speenkruid

Ficaria verna


Het Speenkruid Ficaria verna  is een plant die vooral voorkomt op beschaduwde of grazige plaatsen in bossen, struwelen, verwilderde tuinen en langs waterkanten, op een vochtige en voedselrijke bodem. We vinden de plant ook in tuinen en bermen.

De plant wordt 5 tot 15 cm hoog. Het bloeit in maart en april met gele bloemen. De bloemen hebben 8 tot 12 kroonbladeren en 3 kelkbladeren. De bloemen staan apart.

Het Speenkruid heeft hartvormige bladeren die aan lange stelen staan en reeds in mei-juni verdorren.

De plant vormt zelden zaad. De voortplanting geschiedt vegetatief door de vorming van ondergrondse wortelknollen die tevens dienst doen als zetmeelopslagplaats. De knollen lijken op vijgen. In de oksels van de onderste bladeren ontstaan in mei en juni broedknolletjes (bulbillen) die de grootte hebben van een graankorrel.

De broedknolletjes worden onder meer door het water verder verspreid.  


Home