NATUURLEXICON


Spiraalruppia

Ruppia spinosa


De Spiraalruppia Ruppia spinosa is een overblijvende plant van ondiepe, brakke tot zilte, matig voedselrijke wateren.

Het is een zeer zeldzame soort in Vlaanderen (Zwinstreek) en Nederland (Zeeland).  

Home