NATUURLEXICON


Spits Elfje

Melangyna cincta


Het Spits Elfje Melangyna cincta is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm. Deze soort draagt op de rugplaat driehoekige vlekken met de punt naar de binnenzijde. Het schildje is geel. Ook de antennes zijn geel. De soort vliegt van half april tot eind augustus.

Deze soort bewoont loofbossen, parken en tuinen met oude Beuken Fagus sylvatica. De vliegen bezoeken vooral schermbloemen, Braam Rubus frutocosus en bloeiende heesters langs bospaden en bosranden.

De larven leven vooral op Beuken, waar ze zich voeden met de bladluis Phyllaphis fagi. Sommige larven verpoppen hetzelfde jaar en leveren een tweede generatie; de meeste larven gaan evenwel in diapauze en verpoppen pas het volgende voorjaar.

Home