NATUURLEXICON


Spits Fonteinkruid

Potamogeton acutifolius


Het Spits Fonteinkruid Potamogeton acutifolius is een zeldzame plant die groeit in zoet, stilstaand of langzaam stromend water. Het is een pionier in weidesloten.

De plant bloeit van juni tot augustus met bruine of groene bloemen. De bloeiwijze bevindt zich tussen de bladeren en heeft een korte steel. Er zijn weinig bloemen. De bladeren zijn lijnvormig. De soort bezit een wortelstok. De vruchten zijn dopvruchten.

Home