NATUURLEXICON


Splijtplaat

Myxomphalia maura


De Splijtplaat Myxomphalia maura is een zwam die groeit in dennenbossen waar de bodem door zware kalkbemesting basisch is geworden.  

 

Home