NATUURLEXICON


Sporkehoutspanner

Philereme vetulata


De Sporkehoutspanner Philereme vetulata behoort tot de spanners. Hij leeft in bosachtige gebieden, bosranden en duinen. Het is een eerder zeldzame soort.

De waardplanten van de rupsen zijn Sporkehout Rhamnus frangula, Wegedoorn Rhamnus cathartica en Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna.


Home