NATUURLEXICON


Springzaadspanner

Ecliptopera capitata


De Springzaadspanner Ecliptopera capitata is een zeldzame vlinder die behoort tot de spanners. Het is een soort van bosranden, brede bospaden en open plekken in bossen waar de waardplant Groot Springzaad Impatiens noli-tangere voorkomt.

De vlinder vliegt vooral in de maanden juni en juli.  

Home