NATUURLEXICON


Staartstrekspin

Tetragnatha reimoseri


De Staartstrekspin Tetragnatha reimoseri  komt voor in moerassen op grasachtige bladeren van onder meer Riet Phragmites australis en Zegge-soorten Carex species nabij water.


Home