NATUURLEXICON


Stalkruidmineermot

Parectopa ononidis


De Stalkruidmineermot Parectopa ononidis is een vlinder die behoort tot de mineermotten.

De waardplanten van de rupsen zijn Kruipend Stalkruid Ononis repens, dat vooral aan de kust voorkomt en Kattendoorn Ononis spinosa.

Home