NATUURLEXICON


Steekmuggendoder

Crossocerus quadrimaculatus


De Steekmuggendoder Crossocerus quadrimaculatus is een wesp met meestal een gele tekening op het achterlijf. Soms kan ze ook volledig zwart zijn. De richel achter op de kop loopt uit op een tand. Bij het vrouwtje is het kopschild in het midden verlengd en heeft het 6 kleine tandjes. Deze wesp meet 5 tot 10 mm.

Het is een algemene soort die van eind mei tot eind oktober vooral voorkomt op zandgronden, ook in stedelijk gebied.  

Deze wesp maakt een nest in zandige bodems, vaak koloniegewijs op hellingen. Het nest bestaat uit een gang met een lengte tot 25 cm, met aan het einde 1 broedcel.

De prooien zijn vooral kleine vliegen en muggen, maar ook kleine kokerjuffers en kleine vlinders.   

Home