NATUURLEXICON


Stekelige Stuifzwam

Lycoperdon echinatum


De Stekelige Stuifzwam Lycoperdon echinatum is een buikzwam met een kogel- tot peervormig licht tot donkerbruin vruchtlichaam met een diameter tot 6 cm met kleine stekeltjes die na enige tijd vergaan.

Deze zwam komt voor op een voedselrijke, humusrijke en kalkrijke bodem in loofbossen. Het is een saprofiet.

Home