NATUURLEXICON


Stekelsluipvlieg

Tachina grossa


De Stekelsluipvlieg Tachina grossa  is een forse sluipvlieg met een lengte van 15 tot 19 mm.

Deze vlieg foerageert vaak op schermbloemen en Koninginnekruid Eupatorium cannabinum en is vooral te zien in juli en augustus.

De soort parasiteert op de rupsen van vlinders, vooral spinners.  


Home