NATUURLEXICON


Stekende Bies

Schoenoplectus pungens


De Stekende Bies  Schoenoplectus pungens is een plant die voorkomt aan oevers van zilt en brak water, zoals aan slibrijke oevers van getijdenrivieren en brakwaterrietlanden aan de kust.

Deze plant kan ook worden gevonden op opgespoten terreinen.

Home