NATUURLEXICON


Steltkluut

Himantopus himantopus


De Steltkluut Himantopus himantopus is bij ons een zeldzame vogel met opmerkelijk lange rode poten en een dunne, rechte, zwarte snavel. Hij meet tot 38 cm. Het is in Vlaanderen en Nederland een onregelmatige broedvogel.

Deze vogel prefereert gebieden die onder water staan of hebben gestaan.

Hij broedt in kolonies in ondiepe, zoete of brakke wateren in open landschappen (kustlagunes, riviermondingen, heidevennen, moerassen, ingepolderde of opgespoten terreinen). De nestkuiltjes bevinden zich in de nabijheid van water op oevers, zandbanken, natte grasvelden of kwelders . Ze worden met plantendelen bedekt. In mei legt het vrouwtje 4 eieren. Het vrouwtje en het mannetje wisselen af bij het broeden en het later voederen van de nestjongen.

Zijn voedsel bestaat uit waterinsecten, kreeftachtigen, weekdieren en wormen. De Steltkluut zoekt zijn voedsel in ondiep water.  

Deze vogel overwintert in Afrika en Zuid-Azië.

Home