NATUURLEXICON


 Vossenbesnetwants

Stephanitis oberti


De Vossenbesnetwants Stephanitis oberti is een netwants met een lengte van 3,1 tot 4 mm. Men vindt enkel vormen met volledig ontwikkelde dekvleugels. De kop draagt altijd 5 kleine vingervormige verlengingen. De soort zou vooral voorkomen op Rhododendron-soorten en op Rode Bosbes (Vossenbes) Vaccinium vitis-idaea.

Deze netwants is in Vlaanderen tot nu toe enkel in de provincie Antwerpen aangetroffen.

 

Home