NATUURLEXICON


Rhododendronnetwants

Stephanitis rhododendri


De Rhododendronnetwants Stephanitis rhododendri is een netwants met een lengte van 3,2 tot 3,8 mm. Deze soort is afkomstig uit Japan.

Zij werd rond 1900 ingevoerd in de ons omliggende landen. Sedert de jaren 1930 zijn er waarnemingen in Vlaanderen. In Nederland wordt de soort ook wel “Japanse vlieg” genoemd.

Alle aangetroffen exemplaren hebben volledig ontwikkelde dekvleugels. Deze ingevoerde soort lijkt zich nog amper te handhaven en zal vermoedelijk verdwijnen. 

Home