NATUURLEXICON


Rotsheidenetwants

Stephanitis takeyai


De Rotsheidenetwants Stephanitis takeyai is een netwants met een lengte van 2,7 tot 3,7 mm. Deze soort is afkomstig uit Japan, maar werd ingevoerd met de waardplant Rotsheide Pieris japonica, een populaire tuinplant. Deze wants werd reeds in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen waargenomen. Deze wants is ook in Nederland bekend.

De wants kan worden gezien van juni tot oktober (twee generaties).

De eitjes worden op de bladeren gedeponeerd en overwinteren.  

De aangetroffen exemplaren hebben steeds volledig ontwikkelde dekvleugels. 

Home