NATUURLEXICON


Stijf Barbarakruid  

Barbarea stricta


Het Stijf Barbarakruid Barbarea stricta is een zeldzame, maar verspreid voorkomende plant in Vlaanderen en Nederland.

De plant heeft kleine gele stervormige bloempjes en groeit in graslanden, op een natte, matig voedselrijke bodem, langs sloten en kanalen en in bossen die ’s winters overstromen. Deze soort groeit op vrij voedselrijke, niet te zure zand- en leemgronden op beschaduwde plaatsen in loofbossen, vooral langs beken.

Home