NATUURLEXICON


Stijve Zegge  

Carex elata


De Stijve Zegge Carex elata komt voor in in diep water, moerassen op zand, leem, rivierklei en laagveen, veelal in afgesloten wateren en op zonnige standplaatsen.


Home