NATUURLEXICON


Stinkende Ganzevoet  

Chenopodium vulvaria


De Stinkende Ganzevoet Chenopodium vulvaria komt nog slechts op enkele plaatsen voor op zonnige, vrij droge en zeer ammoniakrijke gronden.

 

Home