NATUURLEXICON


Stinkende Wasplaat  

Camarophyllopsis foetens


De Stinkende Wasplaat Camarophyllopsis foetens groeit op humusarme, kalkhoudende klei of leem, zowel in loofbossen, langs beschaduwde greppels als in schrale graslanden.

Deze saprotrofe zwam is gevoelig voor vermesting en verzuring.

 

Home