NATUURLEXICON


Stinkend Streepzaad  

Crepis foetida


Het verspreidingsgebied van het Stinkend Streepzaad Crepis foetida bereikt in Vlaanderen zowat de noordelijke grens. In Nederland is deze plant zeer zeldzaam (vooral Zuid-Limburg). Het is eerder een Zuid-Europese soort.

Deze plant is te vinden in ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond.


Home