NATUURLEXICON


Stokroosaardvlo

Podagrica fuscicornis


De Stokroosaardvlo Podagrica fuscicornis  is een kever die behoort tot de bladhaantjes. De kever meet 3 tot 6 mm. Hij is ovaal. De kop, de poten en het halsschild zijn oranje; de dekschilden zijn metaalglanzend blauw.  

De kever komt van juni tot september vrij algemeen voor in bosranden en wegbermen op Kaasjeskruid-soorten Malva species, Heemst Althaea officinalis en (in tuinen) op Stokroos-soorten Alcea species.

Home