NATUURLEXICON


Stompe Alikruik

Littorina obtusata


De Stompe Alikruik Littorina obtusata is een zeeslak die voorkomt op wieren onder in de getijdenzone.

Deze soort heeft een lengte tot 10 mm.


Home