NATUURLEXICON


Stomp Fonteinkruid

Potamogeton obtusifolius


Het Stomp Fonteinkruid Potamogeton obtusifolius dankt zijn naam aan de bladeren die voorzien van een stompe top. Deze plant groeit in ondiep, zoet, stilstaand of langzaam stromend matig voedselrijk water. We vinden de plant in sloten, vijvers, afgravingen, oude rivierarmen en laagveenplassen.

De bruine of groene bloemen bloeien van juni tot augustus in aren. De bladeren zijn lintvormig. De plant bezit een wortelstok.

Home