NATUURLEXICON


Stomptandwespbij

Nomada striata


De Stomptandwespbij Nomada striata is een zeldzame wespbij met een lengte van 8 tot 10 mm.

Het vrouwtje heeft een roodgetekend borststuk. De onderkant van het gezicht heeft een rode tekening. Er zijn gescheiden gele vlekken op de zijden van tergiet 2. Het achterlijf is bruinrood. De tergieten zijn vaak voorzien van een zwarte band.

Bij het mannetje heeft de kop geelrode delen.

Deze bij vliegt van ongeveer half april tot half augustus langs bosranden, in graslanden en in droge heidegebieden. De bij bezoekt onder meer de bloemen van Braam Rubus fruticosus.

Deze koekoeksbij parasiteert waarschijnlijk bij de Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella.


Home