NATUURLEXICON


Straatgras

Poa annua


Het Straatgras Poa annua is een kosmopoliet die zeer algemeen voorkomt in weilanden, tuinen, tussen straatstenen, in dakgoten of op bomen. Het is een stikstofminnende plant en een typische soort van sterk betreden grasland. Omwille van de concurrentie met andere planten zal dit plantje alleen gedijen in open begroeiingen.

Deze cultuurvolger wordt 5 tot 30 cm hoog en vormt lage polletjes met meestal opstijgende, op de knopen knievormig gebogen halmen.

Het Straatgras heeft een losse bloeiwijze met groene grasbloempjes, die in armbloemige aartjes staan.

De plant vormt snel zaad en kan meerdere generaties per jaar voortbrengen.  

Het is één van de waardplanten van het Bont Zandoogje Pararge aegeria (vlinder).

 

Home