NATUURLEXICON


Strandbiet

Beta vulgaris subspecies maritima


De Strandbiet Beta vulgaris subspecies maritima is de stamvorm van de gekweekte bieten. De plant groeit op zandige en zilte plaatsen op vloedmerken langs de kust, op zandige hoge schorren en op zeedijken.

Het is een zeldzame soort. De groenige bloemen met gele meeldraden staan in trossen van 3 en vormen een lange aar. De stengels zijn kruipend en roodachtig.

De rupsen van het Bietzandvleugeltje Scrobipalpa ocellatella (vlinder) leven op deze plant.

Home