NATUURLEXICON


Strandduizendguldenkruid

Centaurium littorale


Het Strandduizendguldenkruid Centaurium littorale is een pionierplant die groeit op brakke zandgrond van groene stranden en natte duinvalleien dicht bij de zee en meestal op de grens van duinen en schorren, soms ook binnendijks op zilte terreinen en opgespoten terreinen in zeehavens.

Het is een zeldzame soort die van juli tot september bloeit met roze bloemen in bijschermen.

Home