NATUURLEXICON


Strandmelde

Atriplex littoralis


De Strandmelde Atriplex littoralis is een zeldzame plant, die langs de zeekust groeit, op vloedmerken op het hoogstrand en op hoge schorren. Men vindt de plant vooral op plaatsen waar aangespoeld materiaal accumuleert (oevers van kreekjes, duinranden).

Soms wordt de plant aangevoerd met zand naar het binnenland (opgespoten terreinen). Ook langs gepekelde wegen kunnen we ze aantreffen. Deze soort houdt van een brakke, vochtige bodem.

De groene bloemen, die bloeien van juli tot september, staan in bundels, kransen of pluimen. De bladeren zijn lancetvormig.

Home