NATUURLEXICON


Strandpriemkever

Cillenus lateralis


De Strandpriemkever Cillenus lateralis is een loopkever die voorkomt op slikken en schorren.

Home