NATUURLEXICON


Strandzandloopkever

Cicindela maritima


De Strandzandloopkever Cicindela maritima is een loopkever van het kustgebied. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 11,5 mm. De kever lijkt sterk op de Bastaardzandloopkever Cicindela hybrida.

Deze soort is sterk gebonden aan “levend”  fijnkorrelig stuifzand. Hij kan ook voorkomen in onze schaarse binnenlands gelegen stuifzandgebieden.

Aan de kust gaan de aantallen sterk achteruit door de te intensieve recreatie waardoor de gangen van de larven worden vertrapt.

Home