NATUURLEXICON


Struweelzakspin

Clubiona frutetorum


De Struweelzakspin Clubiona frutetorum behoort tot de zakspinnen. De spin verbergt zich overdag in een zelfgeweven zakje en gaat ’s nachts op jacht naar prooien. Deze spin leeft op struiken en lage vegetatie in open loofbossen, heidegebieden en duinen.

Het mannetje kan worden gezien van april tot september; het vrouwtje tot in oktober.

Home