NATUURLEXICON


Sustera’s Zaagpootspinnendoder

Priocnemis susterai


De Sustera’s Zaagpootspinnendoder Priocnemis susterai is een zwarte, behaarde wesp. De eerste 3 achterlijfssegmenten zijn rood. De wesp meet 9 tot 16 mm.

Deze niet zo algemene soort komt van begin april tot half juli voor in bosranden, lichte bossen, heidevelden en zandverstuivingen.

De prooien van deze wesp zijn spinnen.   

Home