NATUURLEXICON


Zwarte Dwergloper  

Syntomus truncatellus


De Zwarte Dwergloper Syntomus truncatellus is een algemene loopkever die voorkomt op open en zonnige terreinen op diverse bodemtypes, maar met een vrij open vegetatie met grassen.

Het is een typische soort van droge graslanden.

Home