NATUURLEXICON


  Tachysphex unicolor


De graafwesp Tachysphex unicolor behoort tot de sprinkhanedoders. Het lichaam is zwart.

De wesp meet 5,5 tot 6,5 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp die kan worden gezien in lichte eiken- en dennenbossen.  

Het nest wordt gemaakt in de grond of in oude muren.  

De prooien zijn larven van veldsprinkhanen.


Home