NATUURLEXICON


Takruitertje  

Marasmiellus ramealis


Het Takruitertje Marasmiellus ramealis is een algemene plaatjeszwam met een gewelfde rozig-wittige hoed met een diameter tot 12 mm. De witroze tot gelige steel wordt tot 2 cm lang.

Dit zwammetje komt voor op takjes, twijgen en naalden, soms op bladeren of houtige kruiden, in loof- en naaldbossen. Het is een saprofiet.

Home