NATUURLEXICON


Teer Vederkruid  

Myriophyllum alterniflorum


Het Teer Vederkruid Myriophyllum alterniflorum is een plant van stilstaande, voedselarme tot matig voedselrijke wateren op zandgronden.  

Home