NATUURLEXICON


 Fraaie Korrelpalpmot  

Teleiopsis diffinis


De Fraaie Korrelpalpmot Teleiopsis diffinis is een micronachtvlinder.

De soort heeft als waardplant Schapenzuring Rumex acetosella

 

Home