NATUURLEXICON


Tengere Distel   

Carduus tenuiflorus


De Tengere Distel Carduus tenuiflorus is een zeldzame plant, die vooral in de kuststreek voorkomt, op zonnige en vrij droge plaatsen op een stikstofrijke, vaak ammoniakhoudende, zandige en stenige bodem.

Deze distel bloeit van juni tot augustus met paarsachtige bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn veervormig ingesneden. De plant bezit een penwortel.

Begrazing met schapen is gunstig voor deze soort. De schapen houden de vegetatie kort, de grond open met hun hoeven en spelen een rol bij de verspreiding van zaden.

Home