NATUURLEXICON


Tengere Veldmuur   

Minuartia hybrida


De Tengere Veldmuur Minuartia hybrida is een soort van open, zonnige en steenachtige groeiplaatsen.

Home