NATUURLEXICON


 Tetrastichus coeruleus


De bronswesp Tetrastichus coeruleus  (Eulophidae) is een wesp met een lengte van 1,6 tot 2,3 mm.

Het is een parasitoïde wesp in het Zwart Aspergehaantje Crioceris asparagi.

Home